Γ Λυκείου Πρόγραμμα

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΦΥΣΙΚΗ

4 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

5 ώρες

ΑΡΧΑΙΑ

6 ώρες

ΧΗΜΕΙΑ

3 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3 ώρες

ΙΣΤΟΡΙΑ 

3 ώρες

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3 ώρες

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3 ώρες

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3 ώρες

 

 

Α.Ο.Θ. 

3   ώρες

 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

3 ώρες

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

5 ώρες

    

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

4 ώρες

    
      

ΣΥΝΟΛΟ

14-15 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

14 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες