Πρόγραμμα Γυμνασίου

Β΄ και  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ

1 ώρα

ΧΗΜΕΙΑ

1 ώρα

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2 ώρες

ΑΡΧΑΙΑ

2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

8 ώρες