Α’ & Β’ Λυκείου Πρόγραμμα

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ2 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)

4 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ

2 ώρες

ΧΗΜΕΙΑ

2 ώρες

ΑΡΧΑΙΑ

2 ώρες

  
       ΣΥΝΟΛΟ

12 ώρες

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2 ώρες

ΑΡΧΑΙΑ

5 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ

3 ώρες

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3 ώρες

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝ.

2 ώρες

ΙΣΤΟΡΙΑ


1 ώρες

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


3 ώρες
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ   1 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)5 ώρες               ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)     2 ώρες
  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

10 ώρες ή 15 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

10 (ή 12  ώρες)

 

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ

2 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ

3 ώρες

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3 ώρες

 

 

ΑΕΠΠ


   1 ώρες

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


      3 ώρες
ΑΟΘ   1 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5 ώρες ΦΥΣΙΚΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 2 ώρες
  

ΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

13 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

10 – 14  ώρες